Informatie pachtnormen 1 juli 2019

Geachte relatie,

Per 1 juli 2019 zijn de nieuwe pachtnormen bekend gemaakt. In deze mail een korte uiteenzetting welke voor u van belang kan zijn.

Het RVO onderscheidt de volgende pachtvormen, elk met een specifieke regeling.

  • Reguliere pacht
  • Geliberaliseerde pacht
    • korter dan 6 jaar
    • langer dan 6 jaar
  • Teeltpacht
  • Pacht in reservaten

De nieuwe normen gelden voor bovengenoemde pachtsoorten. Uitzondering zijn teeltpacht en geliberaliseerde pacht met een looptijd korter dan 6 jaar.

De maximale pachtprijzen zijn afhankelijk van de bedrijfsresultaten van bedrijven in de periode 2013 tot en met 2017. De norm voor 2019 laat een stijging zien in de melkveehouderij. Voor de akkerbouwgrond daalt de norm juist. Een overzicht met de verschillende normen en verander percentages per gebied is te vinden op de website van RVO.

Let u wel op wanneer uw pachtovereenkomst voor los land is ingegaan. Er zit verschil in het berekenen van de maximale pachtprijs tussen overeenkomsten, die vanaf 1 september 2007 zijn ingegaan en tussen overeenkomsten, die voor 1 september 2007 zijn ingegaan.

Voor de agrarische woningen geldt een puntenstelsel voor pachtovereenkomsten na 1 september 2017. Voor pachtovereenkomsten die ingegaan zijn voor 1 september 2007 geldt, dat de pacht met maximaal 3,9% mag worden verhoogd.

Als laatste categorie zijn er de agrarische bedrijfsgebouwen hiervoor geldt weer een andere berekening dan voor los land en agrarische woningen. Bij bedrijfsgebouwen maakt het niet uit wanneer de pachtovereenkomst is ingegaan, maar hierbij speelt de doelmatigheid weer een rol.

U weet onze adviseurs voor overleg te bereiken.

Contactpersonen

Afspraak maken
close slider

Maak geheel vrijblijvend een afspraak met één van onze adviseurs!

Uw Naam *

Uw Telefoonnummer

Uw Email *

Waarvoor wilt u een afspraak maken? *

Bel ons