In dit land luistert niemand naar Den Haag

Beste relatie,

Bovenstaande wist u natuurlijk al lang. Deze keer lijkt de verplichte aangifte energiebesparings- en informatieplicht massaal te worden genegeerd.

Wat dit precies is?

Vóór 1 juli 2019 moet een behoorlijk deel van u namelijk voldoen aan de energiebesparings- en informatieplicht.  Inmiddels is bekend geraakt dat per heden ca. 1% van de doelgroep de verplichte melding heeft gedaan. Toch een korte uitleg, zodat u wat heeft om over na te denken.

Bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas per jaar verbruiken hebben een energiebesparingsplicht. In de melkveehouderij komt dit globaal neer op een bedrijf met >100 koeien. De energiebesparingsplicht houdt in dat u alle maatregelen moet treffen die gelden voor uw sector. Een lijst van de maatregelen per sector is te vinden op de website van RVO. Indien uw bedrijf voldoet aan de criteria van de energiebesparingsplicht en u valt onder het activiteitenbesluit, moet u ook voldoen aan de informatieplicht.

Zo lang als het kan duren als je iets geregeld wilt hebben bij een overheidsorgaan, zo snel is het zelfde overheidsorgaan met het invoeren van deze maatregelen. De uiterste datum voor de informatieplicht is namelijk maandag 1 juli 2019. Enige spoed is dus wel geboden.

Denk hier niet te licht over; één van de spreekwoordelijke addertjes is dat opgewekte energie door middel van zonnepanelen of windmolens niet in mindering gebracht mag worden op uw verbruik. Deze tellen namelijk niet mee als energiebesparende maatregel.

Een tweede aandachtspunt geldt voor de vergunningplichtige bedrijven, zij hebben geen informatieplicht, maar wel een energiebesparingsplicht. Let op, dit is niet uw NB vergunning.

Onze adviseurs ondersteunen u graag bij het voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Contactpersonen