Terugblik bijeenkomsten i.s.m. Stalbouw.NL dinsdag 17-2-15 en donderdag 5-3-15

Terugblik bijeenkomsten i.s.m. Stalbouw.NL

 

logo wealogo stalbouw

Op dinsdag 17 februari en donderdag 5 maart vonden in resp. Bodegraven en Berkenwoude, de informatieavonden in samenwerking met Stalbouw.NL plaats.

Het thema van beide avonden was ‘Is er ruimte voor groei’

De aanwezigen hoorden wat de onderwerpen mestbeleid, de op handen zijnde Melkveewet, grondgebonden veehouderij en ruimtelijk beleid met elkaar gemeen hebben middels een presentatie door Cees Slooten van WEA Accountants & Adviseurs omtrent de noviteiten op het gebied van mest- en melkveewetgeving en een presentatie door John Verweij van Stalbouw.NL over bedrijfsontwikkeling in de melkveehouderij.

Het waren beiden druk bezochte en geanimeerde avonden waar wij en de deelnemers met plezier en tevredenheid op terugkijken.

Ñ?Ñ