Van Aken & Partners Analytische coaching

Van Aken & Partners Analytische coaching

Analytische coaching begint met het duidelijk maken van kwaliteiten en zwakten, zowel individueel als bij teams. Bijzonderheid daarbij is dat Bart van Aken aantoont dat verreweg de meeste mensen weinig van zichzelf weten. Hij legt bloot wie u bewúst, maar óók wie u onbewust bent. En hoe u daar uw voordeel mee kunt doen. U gaat meer en beter gebruikmaken van uw aangeboren kwaliteiten.

Uit wetenschappelijk onderzoek is komen vast te staan dat het onbewuste vele malen slimmer is dan het bewuste. Met andere woorden het volgen van uw intuïtie is vaak verstandiger dan een serieus beredeneerde besluitvorming. Een afgewogen balans daartussen is ongetwijfeld de meest ideale exploitatie van uw kwaliteiten.

Dát is in feite wat Van Aken & Partners beoogt te bewerkstelligen. Bij individuele personen, maar ook bij groepen. En… het wérkt! De resultaten zijn verbluffend. Wij van WEA Gouda kunnen dat volmondig beamen omdat ook wij Van Aken & Partners gevraagd hebben ons te begeleiden in het verbeteren en versterken van ons team. Wij hebben zelf kunnen ervaren hoe de zoektocht naar de gemeenschappelijke factor ook in onze organisatie een belangrijke bijdrage aan een saamhorig teamverband heeft geleverd.

Van Aken & Partners is al sinds de start in 2001 klant bij WEA Gouda. En het is prettig hem te horen zeggen dat hij ons professioneel hoog heeft staan, maar dat zijn uitstekende en inmiddels langdurige ervaringen toch vooral te maken hebben met een gevoel van onvoorwaardelijkheid dat zich daarbij ontwikkeld heeft.

logo bart

U zult begrijpen dat Van Aken & Partners voor ons geldt als één van die gedroomde voorbeelden van een perfecte klantrelatie.

Klik hier voor volgende

Klik hier voor vorige