Peet Borst Bandentechniek, Schoonhoven

foto familie peet borst

Op 13 augustus 2015 is de heer Peet Borst op 74-jarige leeftijd overleden.  Wij hebben de heer Borst leren kennen als een aimabele, markante en oprechte ondernemer waar wij vele jaren met groot plezier voor hebben gewerkt.

Onderstaand interview dateert van maart 2014

Wie Peet Borst voor het eerst spreekt merkt meteen dat hij te maken heeft met een bijzondere man die de onstuitbare grondvester is van een bijzonder bedrijf. Geboren en getogen Schoonhovenaar en van vrachtwagenchauffeur in loondienst, met inzicht en volharding, uiteindelijk uitgegroeid tot bezielde leider van een concern dat tot de eredivisie van autobedrijven in Nederland kan worden gerekend. De hoofdvestiging met zo’n 20.000 m2 bedrijfsoppervlak is bijna vanzelfsprekend in zijn geboortestad Schoonhoven en er zijn kloeke nevenvestigingen in Sliedrecht en Nieuwegein.

Peet Borst werd groot-groter-grootst in de autobandenhandel vooral vanwege de daaraan gekoppelde weergaloze service die in feite altijd de aanjager is geweest van de constante groei en de ontwikkeling in diversiteit van de onderneming. Zijn motto is altijd geweest
“We doen het goed of we doen het niet.” En altijd met het besef dat “goed” een relatief begrip is. Want wat vandaag goed is moet morgen beter kunnen. Alert zijn en blijven innoveren en investeren, marktleider willen zijn én blijven. En altijd in het volle besef dat je je klanten moet koesteren.

De full service aanpak van Peet Borst heeft geresulteerd in volledig geoutilleerde garagebedrijven in alle vestigingen. De aktiviteiten in Schoonhoven omvatten op de eerste plaats de groothandelsfunctie met als logisch gevolg een enorme voorraad banden, zowel voor de transport- en de agrarische sector als voor personenwagens. Daarnaast is er de fabrieksmatige opzet voor de productie van enorme aantallen coverbanden en het re-conditioneren en spuiten van velgen.

Dat Peet Borst een ondernemer is die vooruitdenkt wordt nog eens nadrukkeljk gedemonstreerd in de overdracht van de aandelen en het management aan zijn dochters Hilda en Mariëlle en hun echtgenoten, ook allebei werkzaam in het bedrijf. En dat deze nieuwe generatie een duidelijke bijdrage heeft geleverd aan de sterke ontwikkeling in de afgelopen jaren staat buiten kijf. Hilda en Mariëlle vormen al sinds 2008 de directie van dit unieke voorbeeld van een gezond en zeer vitaal familiebedrijf en wij van WEA Gouda zijn er trots op dat zij hun waardering uitspreken voor onze wijze van werken en onze advisering.

Klik hier voor volgende

Klik hier voor vorige