Veehouderij

Eén van onze gekoesterde specialisaties is de melkveehouderij. Al sinds het prille begin is WEA Gouda actief in deze boeiende en innovatieve sector. Voor een groot aantal veehouders in en rondom het Groene Hart zijn wij de huisadviseur. Vaak is dat al van vader op zoon het geval. Door een toenemende bedrijfs- en kapitaalsomvang is er vaak sprake van een complexe financiële situatie. Hoe speelt u in op het GLB en hoe gaat u om met uw toeslagrechten? Deze en vele andere aspecten zijn van vitaal belang voor uw bedrijfsvoering. De agrarische afdeling van WEA Gouda bestaat louter en alleen uit boerendochters en boerenzonen, uw beste garantie voor een goed wederzijds begrip.

U beschikt via WEA Gouda vanzelfsprekend over bedrijfsvergelijkende cijfers, normen- en kwartaalrapportages en desgewenst monitoren wij uw liquiditeitspositie. Uiteraard zien onze fiscalisten het als hun taak er naar te streven dat u zo min mogelijk belasting betaalt.