Salarisverwerking

Salarissen moeten op tijd en foutloos worden uitbetaald. Het verwerken van salarissen is arbeidsintensief en vereist veel actuele kennis van wet- en regelgeving en bepalingen in cao’s. De complexe wetgeving op het gebied van loonheffing is nogal vaak aan veranderingen onderhevig. Mede daarom kiezen veel ondernemers voor het geheel of gedeeltelijk uitbesteden van de salarisadministratie. WEA Gouda kan u deze zorg uit handen nemen. U hebt dan de zekerheid dat mutaties goed verwerkt zijn en dus ook van een foutloze en tijdige
salarisverwerking.