Audit

Onze complexe maatschappij vraagt om bepaalde zekerheden. Daardoor komt het steeds
vaker voor dat bedrijven verantwoording moeten afleggen omtrent de betrouwbaarheid
van hun verslaglegging. De controle van de verslaglegging van een bedrijf of een organisatie gebeurt door een onafhankelijk bureau door middel van een zogenaamde audit. Naast de controle van de jaarrekeningen kunnen audits ook betrekking hebben op bijvoorbeeld een verstrekte subsidie of op interne (management) rapportages.

Voor klanten die met deze wettelijke verplichting geconfronteerd worden heeft WEA een
eigen auditpraktijk onder de naam WEA Audit BV. WEA Audit heeft een vergunning van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en is daardoor bevoegd om wettelijk verplichte controles van jaarrekeningen uit te voeren.

Voor een integer onafhankelijk oordeel kunnen ook niet WEA-klanten een beroep doen op WEA Audit.