Consultancy

WEA Gouda biedt naast alles wat binnen het kader van de accountants- en adviespraktijk kan worden geboden, uitgebreide mogelijkheden voor een bredere advisering indien daaraan behoefte is. Daarvoor is een eigen institutioneel platform in het leven geroepen onder de toepasselijke naam ZAKENRAAD. Wij bieden daarmee de zekerheid dat elke adviesvraag binnen ons collectief adequaat kan worden beantwoord.

Zie voor bijzonderheden www.zakenraad.nl